Top

Zondagsschool

Voor wie is het bestemd?

Iedere zondag is er zondagsschool voor de kinderen van drie tot veertien jaar.

Wat doen wij op de zondagsschool?

Tijdens de zondagsschool worden er liederen gezongen en aangeleerd, er wordt een Bijbelverhaal verteld en er is tijd om te spelen/een verwerking te maken. Met bijzondere dagen doen de kinderen, onder leiding van de zondagsschoolleiding, vaak iets leuks tijdens de kerkdienst. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk te vertellen en te leren over God en de Bijbel. Dit doen we o.a. door middel van een programmaboek van kinderwerk Timotheüs.

Op de zondagsschool beginnen we met het ophalen van het meegebrachte geld. Dit geld wordt besteed aan:

- Loremesboeken en materialen (knutselspullen) die we gebruiken;
- Traktaties en cadeaus die de kinderen bij de vieringen zoals Kerst en Pasen;
- Zondagsschooluitje.

Daarna gaan we in een kring zitten. De kinderen mogen iets vertellen over de belevenissen van de afgelopen week.

De indeling van de zondagsschool is als volgt:

- Welkomswoord/openingstekst
- Openingsgebed
- Lied
- Bijbelverhaal
- Praathoekje
- Lied
- Activiteit die aansluit bij het thema/verhaal
- Afsluiting met het Onze Vader

Op de laatste zondag van de maand hebben we jeugddienst. Dit is een kleine kerkdienst die we houden in de kerkzaal.